Over Vroom

Historie

De geschiedenis van de familie Vroom is diepgeworteld in het Zeevangsdorp Middelie en gaat meer dan 100 jaar terug. De start van Vroom Funderingstechnieken is een logisch vervolg op het veebedrijf van opa Cornelis Vroom, dat zich aan het eind van de jaren 50 ook gaat bezighouden met agrarisch loonwerk.

Historie

1962-1965: Een stormachtig begin

De geschiedenis van Vroom Funderingstechnieken begint op 1 januari 1962 wanneer Klaas Vroom voor zichzelf begint. Zijn loonbedrijf K.C. Vroom sluit een overeenkomst met vader Ome Sjors. De continuïteit moet van het heiwerk komen. Alle begin is moeilijk en voor alles geldt dar het eens de eerste keer is. Klaas leert snel en is inventief. Heien de meeste bedrijven in die tijd nog met een Hollandse driepoot stelling, werkt Vroom snel en efficiënt dankzij mobiele heistellingen.

1965-1972: Meer werk, personeel en materieel

Nadat Sjors jr. zijn dienstplicht heeft vervuld, gaat hij met broer Klaas samenwerken en verandert de bedrijfsnaam in de v.o.f. K.C. en S. Vroom. Het werk neemt toe en er komen steeds meer heistellingen bij. Het aantal werknemers groeit. Het is een tijd van hard werken met veel gezelligheid buiten het werk om, dankzij de oprichting van een actieve personeelsvereniging.

1972-1978: De drie gebroeders vinden elkaar

In 1972 treedt Meindert Vroom tot de directie toe en verandert de bedrijfsnaam in Gebr. Vroom. Meindert weet van de hoed en de rand, omdat hij in voorgaande jaren reeds de administratie heeft verzorgd voor het veebedrijf van zijn vader en het loon/heibedrijf van zijn twee broers Klaas en Sjors. De prefab betonpaal maakt in deze periode opgang. Alle machinisten gaan terug naar de schoolbanken en na 4 jaar heeft iedereen een diploma op zak.

1978-1990: Specialisatie blijkt de juiste keuze

Lang blijft het heien van houten palen en prefab betonpalen voor Vroom de belangrijkste activiteit. Daarin verandert niets wanneer de drie broers in 1978 de Gebr. Vroom Holding B.V. oprichten. Vanaf 1978 ontstaan onder de Holding de werkmaatschappijen, elk met hun eigen specialisme en toekomstperspectief. Aan alle nevenactiviteiten komt een eind.

Begin jaren ’80 krijgt Vroom voor het eerst te maken met een forse omzetdaling en gaat door een diep dal. Daarna is weer jaren achtereen sprake van een positieve omzetontwikkeling.

1990: De jonge generatie maakt haar opwachting

Vanaf 1990 treedt de nieuwe generatie Vroom tot het familiebedrijf toe, vijf in totaal. Om het personeel bij nieuwe ontwikkelingen en arbotechnische zaken te betrekken, gaat Vroom door met haar voorlichtingsbijeenkomsten. Het motto is ‘De schouders er in een geoliede harmonie onder zetten’. De bakens worden verzet in de richting van de nieuwe funderingstechnieken.

1990-1994: Marktleider in vernieuwingsdrang

Op een ongebruikelijke wijze laat Klaas Vroom de jonge garde van Vroom binnen de familie zich de praktijk van de funderingsbranche eigen maken. In de prut, achter de panschop, onder de stelling of op de bouwvergadering. De nieuwe generatie moet het zelf verdienen en krijgt niets cadeau. Na de succesvolle introductie van de in de grond gevormde vibropaal, is het de beurt aan de DPA-paal, een in de grond gevormde en grondverdringende betonschroefpaal. Het aanbieden van prefab funderingsbalken is een logische stap. En uiteraard behoudt Vroom graag een voorsprong op andere funderingsbedrijven.

26 oktober 1994: Doorgaan in de geest van de oprichter

Niemand kan vermoeden dat Klaas Vroom halverwege 1994 ernstig ziek zou worden en op 26 oktober overlijdt. Iedereen kent de oprichter van het bedrijf als een man voor wie geen zee te hoog gaat. En Klaas stond altijd voor iedereen klaar en heeft de firma door alle moeilijke perioden heen geloodst. Hij heeft zich welhaast dag en nacht ingezet voor het voortbestaan van het familiebedrijf en niet in de laatste plaats voor het bij elkaar houden van de groep. Doorgaan in de geest van Klaas Vroom, het gebeurt vanzelfsprekend en tot op de dag van vandaag.

1995-2002: Gezond ondernemerschap

Het overlijden van Klaas Vroom roept de vraag op ‘Hoe nu verder?’. De tweede generatie Vroom is nog maar net toegetreden en is zich in feite nog aan het warmlopen. Sjors en Meindert beseffen dat de opvolging sneller gestalte moet krijgen dan verwacht. En ondertussen moet het werk gewoon doorgaan. Vroom Betonbouw start in 1998 als logisch verlengstuk op de bestaande funderingstechnieken. Een all-in funderingspakket, funderingspalen met prefab funderingsbalken en eventueel begane grondvloeren. In 2001 wordt Vroom Zuid Nederland opgericht, gevestigd in de buurt van Nijmegen. Deze werkmaatschappij houdt zich in de regio Zuid-Nederland bezig met het toepassen van betonschroefpalen en buispalen. In 2002 werd samen met de mannen van het eerste uur het 40 jarig bestaan van het bedrijf gevierd.

2012: 50 jarig bestaan

In 50 jaar zijn ontelbare Vroom-palen in onze aardbodem aangebracht. Ze garanderen draagkracht onder de meest uiteenlopende bouwwerken. En het werd nog veel meer dan alleen funderingspalen. Onder leiding van algemeen directeur Peter Vroom is de tweede generatie erin geslaagd om van een traditioneel heibedrijf een allround funderingsdeskundige te maken. “Met een jeugdig elan zijn wij begonnen aan een nieuw tijdperk vol uitdagingen en kansen.”

vanaf 2012: innovaties, investeringen en 60-jarig bestaan

De modernisering van funderingsmachines ontwikkelt zich in een gestaag tempo. De robuuste machines worden steeds meer voorzien van elektronica; zoals GPS ter controle van de positionering van de palen tot een online verbinding met de werkvoorbereiding om de kwaliteit van de paal 24/7 te kunnen monitoren. Met de professionalisering van de constructieafdeling wordt Vroom inmiddels in een vroeg stadium betrokken bij de ondersteuning in de keuze van de wensen van de klant. De komende jaren zullen deze aspecten een nog belangrijkere rol krijgen in de processen.

In 2022 vierden we ons 60-jarig bestaan. Speciaal voor deze mijlpaal hebben we een jubileumboek gemaakt, waarin medewerkers, oud-medewerkers en leveranciers aan het woord komen. Dit, aangevuld met professionele fotografie, heeft ervoor gezorgd dat het 144 pagina´s tellende jubileumboek een ware ´besteller´ is geworden. De digitale versie van het jubileumboek kan hier worden gedownload.

Het tweede decennium van de 21e eeuw wordt gekenmerkt door investeringen in mensen en materieel. Opleidingen, veiligheidsaspecten, certificeringen en de aanschaf van nieuw, schoner materieel staan centraal. In 2023 zijn de eerste volledig accu-elektrische funderingsmachines in gebruik genomen. Vroom is op weg naar de zero-emission bouwplaats.


Een rijke historie met een mooie toekomst!

Vraag een offerte aan