60 jaar Vroom: 2002 - 2008

Dit jaar bestaat Vroom 60 jaar. Wij zullen hier regelmatig onze rijke geschiedenis laten zien aan de hand van beeldmateriaal uit die tijd en de duiding van onze geschiedenis in feiten, cijfers en anekdotes.
60 jaar Vroom 2002 - 2008 Vroom BV image
60 jaar Vroom 2002 - 2008 Vroom BV image
60 jaar Vroom 2002 - 2008 Vroom BV image
60 jaar Vroom 2002 - 2008 Vroom BV image

In 2002 krijgt de bouw te maken met een langdurige staking en er is sprake van een enigszins krimpende bouwmarkt. Vroom verwacht daarom dat de omzet onder het niveau van 2001 zal blijven. Vroom kijkt evenwel vol optimisme vooruit, ook bij een minder draaiende economie.

Op woensdag 23 juli 2003 in de middag kreeg men in Eindhoven de heibuis er niet meer uit. Alle opties werden doorgenomen om de pijp en paal nog te redden. Uiteindelijk rond 18.00 uur kwam er weer beweging in de pijp. Machinist Gerrit Roelofs en zijn maten bleven stug doorgaan en de pijp kwam allengs meer omhoog. De tijd verstreek echter ook en de avond brak aan. Omwonenden begonnen te klagen over de geluidsoverlast. De politie verscheen om 19.00 uur voor de eerste maal op het werk. Na wat gemoedelijke woorden en met de verwachting dat een en ander toch niet te lang meer zou hoeven duren werden onze ordebewaarders het bos in gestuurd. Toch lieten zij zich niet met een kluitje in het riet sturen en kwamen om 20.00 uur weer terug. Toen was de maat vol en moest er echt gestopt worden. Dat was zuur want de pijp was er grotendeels uit. Na telefonisch overleg met Vroom en de hoofdaannemer werd toch besloten het risico te nemen en de paal en pijp te redden. Dit mocht echter nu niet lang meer duren. Onze ordebewaarders hadden versterking laten aanrukken en kwamen met enkele auto’s en zo’n twintig geüniformeerden de bouw op stormen. De heiers werden allemaal in hechtenis genomen en moesten mee naar het hoofdbureau van politie. Uiteindelijk haalde Vroom met dit incident ruimschoots de media.

Stalenbuispalen, DPA schroefpalen en Hitachi GLS

Heiwerk in 2005 voor de ZMOK school in de Konijnstraat in de Amsterdamse Jordaan. Het heiwerk van circa 100 stalenbuispalen moest in de Jordaan worden uitgevoerd op een nagenoeg voor grote machines onbereikbare plaats. Tevens moest het heiwerk uitgevoerd worden binnen een damwandkuip, die gestempeld en ontgraven ter beschikking gesteld zou worden. Een nadeel was dat dan met klein materieel gewerkt moest worden om onder de stempels door te kunnen. Vroom koos voor een alternatieve oplossing bij een ontgraven bouwput met stempels en werkte met een grote buispalenstelling. Het werk is toen uitgevoerd met de nieuwe Liebherr 912 die werd opgesteld op dubbele pontons op de bouwputbodem. Met enkele schotten over de pontons heen was het niveau van bovenkant stempeling bereikt en aldus werd een vrije baan voor de kraan gemaakt. Het heiwerk in de bouwkuip is grotendeels op deze manier uitgevoerd. Daarnaast werd er nog een tweede Vermeer stelling ingezet voor enkele palen die moeilijker te bereiken waren.

In de directe nabijheid van het hoofdkantoor aan de Sluisweg in Oosthuizen komt onze Woltman 7528D in 2007 in actie voor het boren van DPA schroefpalen voor 24 appartementen. 

De eerste funderingsmachine is in opdracht van Vroom Funderingstechnieken afgebouwd en begin 2007 afgeleverd. De allereerste Hitachi GLS vormde een goed vertrekpunt om van alles en nog wat in technische tekeningen vast te leggen. De verdere opbouw bood Hillcon de mogelijkheid om de uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkelingen in de engineering vast te leggen conform de geldende voorschriften en de CE-norm. 

Vraag een offerte aan