Proefbelastingen

In Oostwoud en Werkendam zijn proefpalen geïnstalleerd voor het bepalen van landelijke paalklasse factoren voor de DPA schroefpalen en DPA-PLUS schroefpalen.
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image
Proefbelastingen Vroom BV image

In 2017 is de puntdraagkracht van alle palen in Nederland met circa 30% gereduceerd. Het gevolg is dat palen groter en dieper uitgevoerd worden. Bovendien zijn ontwerpende en controlerende instanties in Nederland soms huiverig of onbekend met onze paalsystemen; het ontwerp met onze paalsystemen wordt dan conservatief ingestoken. Dit resulteert in zwaar en tot in enkele gevallen onmogelijk schroefwerk zonder aanvullende maatregelen, zoals voorboren of proefbelastingen op het werk.

Bijkomende materiele schades, hoge slijtage, onveilige situaties en eindig (niet-duurzaam) ontwerp geven aanleiding tot het vaststellen van de daadwerkelijke draagkracht van onze geschroefde grond verdringende paalsystemen. Zo zijn er in 2022 een vijftal projecten uitgevoerd waarbij achteraf is aangetoond met een Rapid Load Test dat de paaldraagkracht voldoet. Het achteraf aantonen van de paaldraagkracht is in veel gevallen niet gewenst, daarom is gezocht naar een oplossing om vooraf te draagkracht van de palen aantoonbaar te maken.

Geotechnisch bezwijken

In samenwerking met Gebr. van ‘t Hek en Deltares zijn twee proefterreinen ingericht voor het uitvoeren van in totaal 16 proefbelastingen middels een statisch reactieframe. In de palen zijn meetbuizen mee gestort waarmee de draagkracht van iedere afzonderlijke grondlaag wordt bepaald. De bedoeling is dat een proefpaal in 20 uur tijd tot geotechnisch bezwijken wordt gebracht door het steeds weer verhogen van de kracht op de paal middels een vijzel. De afdracht van de kracht in de paal naar de grond wordt gemonitord door sensoren in en op de paal. 

Op deze manier wordt bepaald hoeveel kracht in slappe kleilagen wordt getransporteerd naar de grond. Belangrijker zijn de draagkrachtige zandlagen waar zowel de DPA als DPA-PLUS palen opgespannen grond mobiliseren. Uiteindelijk mobiliseert de paalpunt het restant van de draagkracht. De paalpunt wordt bij uitvoering van geschroefde systemen als meest onbetrouwbaar gezien, daarom wordt bij de paalproef een focus gelegd op de paalschacht. 

Bij een verplaatsing van enkele centimeters aan de paalkop wordt verondersteld dat de paal geotechnisch bezweken is. Het geotechnisch bezwijken van de paal gebeurt vaak vrij plotseling wanneer de paalpunt geen kracht meer kan mobiliseren. Aan het einde van iedere paalproef wordt daarom 8 tot 12 uur door belast onder een kleine toename van de kracht in de paal, echter met grotere verplaatsingen tot gevolg. 

De resultaten van deze proeven worden voorgelegd aan de normcommissie Geotechniek. De normcommissie beoordeelt de uitvoering van de palen, de proefopstelling en daadwerkelijke resultaten. Aan de hand van deze resultaten worden de voor Vroom geldende draagkrachtfactoren voor DPA en DPA-PLUS palen bepaald. Iedere ontwerpende en controlerende instantie in Nederland dient zich hieraan de conformeren. De paaldraagkracht wordt op deze manier geborgd waardoor bij uitvoering geen twijfel is over de paaldraagkracht. 

Op deze manier kan een mogelijk duurzamer ontwerp worden verkregen. Het is vereist om tenminste twee proefvelden uit te voeren, bij drie of meer velden wordt het resultaat steeds gunstiger. Mogelijk volgen in de toekomst meer statische paalproeven.

Vraag een offerte aan