Infoundation: digitaal platform funderingsbranche

Door de toegenomen informatiebehoefte in de bouw als gevolg van onder andere kwaliteits- en duurzaamheidseisen, ontstaat steeds meer behoefte aan gestandaardiseerde dataverwerking.
Infoundation 20231106 Vroom BV image
Infoundation 20231106 Vroom BV image
Infoundation 20231106 Vroom BV image
Infoundation 20231106 Vroom BV image

Enerzijds om sneller en efficiënter te kunnen inspelen op de markt van nu: “slimmer werken” en anderzijds om klaar te zijn voor de toekomst: met moderne engineering voorsorteren op de langere termijn, waarin artificial intelligence en robotisering vragen om data gedreven werken.

De funderingsbranche is een specifieke, overzichtelijke branche, maar met een complex (productie)proces. Het overgrote deel van het werk speelt zich af in de grond, onzichtbaar voor het menselijk oog. Dat stelt hoge eisen aan risicobeheersing. Dit vergt een veelzijdige registratie en uitwisseling van informatie en biedt daarmee volop kansen voor optimalisatie.

Samenwerking

Vanuit Van ’t Hek Groep en Vroom Funderingstechnieken hebben we met branchegenoten en toeleveranciers verkennende gesprekken gevoerd over standaardisatie in dataverwerking. Dit heeft geleid tot een eenduidige strategische denkrichting:

  • Standaardisatie en uniformiteit in data is noodzakelijk voor de hele keten.
  • Het funderingsbedrijf is als specialist de eigenaar van de data en deelt deze met de rest van de keten.
  • Geen exclusieve samenwerkingen met leveranciers in materieel of software.

Vereenvoudiging en efficiency
Wij zijn ervan overtuigd dat de complexe uitwisseling van informatie binnen de funderingsbranche kan worden vereenvoudigd. Gestandaardiseerde data stelt ons in staat om sneller en overzichtelijker te rapporten en data met elkaar uit te wisselen. Het genereren van big data kan op termijn voorspellende modellen verzorgen voor installatietijden en het gedrag van funderingspalen. Vanaf nu is het voor funderingsbedrijven en hun partners al mogelijk om hun interne productieproces te analyseren en projecten, materieel en funderingsoplossingen te vergelijken.

Branche-standaard
Inmiddels zijn Van ’t Hek en Vroom gestart met de praktische invulling, waardoor het dataplatform Infoundation tot stand is gekomen. Hiermee willen wij een branche-standaard creëren voor:
 

  • Het rapporteren en delen van productiedata van funderingspalen. 
  • Een uniforme, bedrijfseigen database van gegevens van funderingselementen.
  • Gestandaardiseerde informatie uitwisselen tussen funderingsbedrijven, constructeurs, toeleveranciers en materieel.

Samen zijn we groot genoeg om een slimme standaard te ontwikkelen waar de hele branche profijt van kan hebben.

Samen sterker
Wij willen dit samen doen. Om onze ideeën verder uit te werken en ook daadwerkelijk te laten slagen zoeken we partners die willen meedenken en zich willen aansluiten. Het fundament is gelegd, maar nu moeten we verder bouwen. Wij zoeken funderingsbedrijven, constructeurs, leveranciers, materieelbouwers en andere stakeholders. Samen kunnen we het platform door ontwikkelen, om er met elkaar gebruik van te maken en onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Doet u mee?
Neem contact op en ontdek hoe samenwerking in én met Infoundation uw bedrijf en de branche verder kan helpen. Samen gaan we voor digitale professionalisering van de funderingsbranche!

Bezoek de website van Infoundation voor meer informatie en contactmogelijkheden.

Update 16-11-2023
Tijdens de Geotechniekdag op 16 november 2023 bleek ook dat onze zienswijze belangrijke raakvlakken biedt met de ontwikkelingen in de markt. In diverse lezingen werd gesproken over transparantie, openheid, gestructureerde data, optimalisatie, samenwerking en duurzaamheid.

Vraag een offerte aan